Personvernerklæring Inventum RTD AS

Denne erklæringen inneholder informasjon om bedriftens innsamling av personopplysninger fra kunder,
samarbeidspartnere, stillingssøkere og ansatte, hvordan de brukes og hvilke rettigheter personer har knyttet til
bedriftens lagring og bruk av personopplysninger.

Når registrerer Inventum RTD inn personopplysninger?

Vi samler inn i følgende tilfeller:

 1. Når personer søker på stillinger og når personer blir ansatt i Inventum RTD AS. Da registreres navn,
  adresse, telefonnr, e-postadresse og personnummer.
 2. Når vi ved salg og markedsføring korresponderer med samarbeidspartnere (leverandører, kunder og
  potensielle kunder). Vi registrerer da navn, adresse, telefonnr og, e-postadresse

Hvordan bruker vi personopplysninger?

Vi bruker opplysningene slik:

 1. For søkere og ansatte brukes informasjonen til å korrespondere, og for ansatte til å administrere lønn
  og arbeidsforhold. Innen 6 måneder etter at en person har sluttet i bedriften eller at søknad er sendt
  blir personopplysningene slettet
 2. For samarbeidspartnere brukes informasjonen til å sende ut informasjon og korrespondere.
  Bedriften gir aldri videre til andre personopplysninger eller annen informasjon som korrespondanse
  og kjøpshistorikk. Informasjon innhentet etter 1.juli 2018 er basert på at kunder har gitt samtykke til
  at opplysningen er registrert hos Inventum RTD. I praksis betyr det at enhver e-post inneholder
  informasjon om bedriftens håndtering av e-postadressen og henvisning til denne erklæringen der det
  angis personers rettigheter om eks informasjon og sletting.

Personers rettigheter

Personer vi kommuniserer med og har registrert, har følgende rettighet:

 1. Få se hvilke personopplysninger som er registrert ved å sende e-post til bedriften.
 2. Få korrigert informasjonen, bruken av informasjonen eller slettet personopplysninger som er
  registrert, ved å sende e-post til bedriften.
 3. Få skriftlig svar innen 2 uker på sin henvendelse med bekreftelse på at korrigeringene er utført.

Ansvarlige i Inventum RTD AS

Ansvarlig for personvern i Inventum RTD AS er undertegnede (daglig leder Finn Løkås)
Jeg kan kontaktes pr e-post eller telefon (se bedriftens nettside) www.rtd.no eller www.inventumrtd.no

Sign.
Finn Løkås
Daglig leder